1

دستگاه های جدید بادکش طبی و دستگاه حجامت

در روش های قدیمی جهت بادکش بدن در داخل یک لیوان تکه ای پنبه یا پارچه را آتش زده و سپس روی موضع مورد نظر لیوان را برعکس می کردند.این روش سبب سوختن اکسیژن داخل لیوان و ایجاد فشار منفی و مکش پوست به سمت بالا (داخل لیوان) می شد.

ادامه مطلب...

دستگاه حجامت ارزان را از تک سبد بخرید

با استفاده از این محصول می توانید به راحتی و تنها با یک روش سنتی درد و خستگی را از بدن خود بیرون کنید و برای همیشه این درد های خشک را از بین ببرید. شما می توانید با استفاده از این دتسگاه قسمت های مختلف بدن خود را بادکش کنید و با این امر گردش خون خود را بالا ببرید. با افزایش گردش خون در بدن شما اکسیژن به خوبی به قسمت های مختلف بدن شما خواهد رسید.

ادامه مطلب...
1