1

خرید محصولات فیروزه کوبی اصفهان با قیمت مناسب

 از جمله هنرمندان فیروزه کوب در ایران که بیشترین کار فیروزه کوبی روی مس را انجام می دهند، هنرمندان اصفهانی می باشند که توانسته اند این هنر زیبا را کاملا کاربردی نموده و به عنوان یکی از وسایل زینتی در هر خانه ای مورد استفاده قرار گیرد. برای اقتصادی شدن هنر های دستی لازم می باشد از هنرمندان این صنعت حمایتی همه جانبه شود تا هنرمندان این صنعت به دلیل درآمد های پایین به دنبال انصراف از پیشه خود نباشند.

ادامه مطلب...
1