1

اسپینر بازی و سلامت ، واقعیت یا شایعه؟

فیجت ها ابزارهای آرامش دهنده و کاهنده استرس هستند که نوع چرخشی آن به نام فیجت اسپینر شناخته می شود یک ابزار چرخنده است که منجر به تمرکز اعصاب می شود

ادامه مطلب...
1